Primera setmana

Segmentació del zigot. Desenvolupament embrionari temprà. (Estadi 2, 3 i 4. 2n-6è dies)

Tots aquests processos tenen lloc durant la primera setmana des de la fecundació. La segmentació consisteix en divisions mitòtiques repetides del zigot.

En primer lloc, el zigot es divideix en dues cèl·lules denominades blastòmers, que posteriorment es divideixen en quatre, vuit i així successivament. Aquest augment del nombre de cèl·lules es produeix sense increment inicial de la massa citoplasmàtica. Els blastòmers s'alineen de forma estreta formant un cúmul de cèl·lules denominat mòrula (3 dies després de la fecundació).

La mòrula es fixa en l'úter i pateix una penetració de líquid a través de la zona pel·lúcida formant-se dues porcions: una capa fina denominada trofoblast i un grup central denominat embrioblast o massa cel·lular interna, entre ambdues resta una cavitat amb líquid denominada cavitat del blastocist. Aquests elements en conjunt es denominen blastocist.

Aproximadament als sis dies de la fecundació, el blastocist es fixa a l'epiteli endometrial a nivell de la seva massa cel·lular interna (embrioblast) que representa el pol embrionari.

El trofoblast comença a proliferar i es diferencia en dues capes citotrofoblast (intern) i sinciciotrofoblast (extern). Aquesta última s'estén a través de l'endometri per a nodrir-se de teixits materns, iniciant-se el procés d'implantació.

Al voltant del setè dia, sorgeix a la superfície de l'embrioblast una capa de cèl·lules denominades hipoblast o endoderma primitiu.

 

 

 

 

 

© Àlex Merí - Tots els drets reservats - Contactar