Plans i eixos

Pla medià

El pla medià divideix el cos en dues meitats "simètriques" (dreta i esquerra). Aquelles estructures situades a nivell del pla medià s’anomenen “medià” o "mediana", les que estan pròximes “medials” i les que s’allunyen “laterals”.

Eixos del cos:

  • Vertical (longitudinal o crani-caudal). Els elements situats en aquest eix es denominaran cranials o caudals segons es trobin més propers a un extrem o a l'altre del mateix.
  • Horitzontal o transversal. Els punts localitzats en aquest eix rebran la denominació de laterals medials segons es trobin més propers o més allunyats de la línia media.
  • Sagital (dorsventral o anteroposterior). En aquest eix, els diferents punts localitzats en el tronc es denominen ventrals (anteriors) si es troben per davant de la línia media o dorsals (posteriors) segons es trobin per darrere. Als membres superior i inferior s’utilitza només anterior o posterior.
Plans del cos:
  • Frontal (o coronal): inclou els eixos longitudinal i transversal i divideix ell cos en una part anterior i una altra posterior.
  • Sagital: correspon als eixos longitudinal i dorsoventral. Divideix el cos una part esquerra i una altra dreta. Si coincideix amb el pla medià s’anomena pla sagital i mig. Aquells plans paral·lels a aquest últim s’anomenen també parasagitals.
  • Transversal: en el que es troben els eixos transversal i dorsoventral. Aquest pla divideix el cos en una part superior i una altra inferior.

Aquesta nomenclatura té algunes vegades un sentit relatiu, per exemple la laringe es situa caudal al cap si l'estudiem per separat però és cranial respecte el tòrax o al cos humà estudiat en posició anatòmica.

 

 

 

 

 

 

© Àlex Merí - Tots els drets reservats - Contactar