Sobre l'autor

Àlex Merí

  • Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona
  • Diplomat en Fisioteràpia per la Escola Universitària Blanquerna. Universitat Ramon LLull
  • Estudis de Medicina al Campus Clínic de la Universitat de Barcelona
  • Postgraduat en Biomecànica de l'aparell locomotor per la Universitat de Barcelona
  • Postgraduat en Medicina de l'esport per la Universitat de Barcelona
  • Diploma d'Estudis Avançats en Organogènesi i Anatomia Clínica i Aplicada al Departament de Ciències Morfològiques de la Universitat de Barcelona
  • Professor d'Anatomia Humana i Fisiologia a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull
  • Professor d'Anatomia Humana a la Facultat de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra
  • Autor i revisor científic de diverses obres relacionades amb l'Anatomia. Entre elles Llusá M, Merí À, Ruano D. Manual y atlas fotográfico de anatomía del aparato locomotor. Madrid: Editorial médica panamericana; 2004
  • Assessor científic de la Editorial Médica Panamericana

 

 

Àlex Merí a Blanquerna

Realitzant dissecció