Agraïments

Al Dr. J. A. Pereira, professor titular d'Anatomia Humana, per compartir de manera desinteressada i sense restriccions els seus valuosos apunts de les assignatures d'Anatomia Humana a la Facultat de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra.

Als Drs. A. Prats, catedràtic d'Anatomia Humana, i M. Llusá, professor titular, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, per compartir amb mi el seu coneixement i permetre que pugi col·laborar amb ells en diversos projectes anatòmics.

A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, per dipositat en mi la responsabilitat de la formació en Anatomia Humana dels alumnes de Fisioteràpia de la nostra universitat.

A tots els alumnes, que amb el seu interès i curiositat m'estimulen cada cop a aprendre més.

 

 

 
 

© Àlex Merí - Tots els drets reservats - Contactar